Česká antropologie 2015

Česká antropologie 2015, 65(2)

Název dokumentu Stránky
Celé číslo
1-35
Celibát a sexuální zdrženlivost ve vztahu k náboženství a jejich vnímání českou populací – pilotní studie
Věra Bártová
citace | Bártová (2015). Celibát a sexuální zdrženlivost ve vztahu k náboženství a jejich vnímání českou populací – pilotní studie. Česká antropologie, 65(2), 4–7.
4-7
Archeogenetický výskum stredovekej populácie pochádzajúcej zo západného Slovenska
Veronika Csákyová, Melinda Nagy, Balázs Mende, Mária Bauerová
citace | Csákyová, V., Nagy, M., Mende, B., & Bauerová, M. (2015). Archaeogenetic research of medieval population from west Slovakia. Česká antropologie, 65(2), 8–11.
8-11
Zaujímavé paleopatologické nálezy z neskorostredovekého až včasnonovovekého cintorína z Janíkov (okres Dunajská Streda)
Michaela Dörnhöferová, Dávid Hadbavný, Silvia Bodoriková, Radoslav Beňuš
citace | Dörnhöferová, M., Hadbavný, D., Bodoriková, S., & Beňuš, R. (2015). Zaujímavé paleopatologické nálezy z neskorostredovekého až včasnonovovekého cintorína z Janíkov (okres Dunajská Streda). Česká antropologie, 65(2), 12–15.
12-15
Prejavy tuberkulózy na kostrových pozostatkoch v stredovekej populácii z Boroviec (8.–12. stor. n. l.) vo vzťahu k patologickým změnám dlhlých kostí a cribra orbitalia
Klaudia Kyselicová, Lukáš Šebest, Radoslav Beňuš, Csaba Bognár, Michal Šarkan, Michaela Dörnhöferová
citace | Kyselicová, K., Šebest, L., Beňuš, R., Bognár, C., Šarkan, M., & Dörnhöferová, M. (2015). Skeletal manifestation of tuberculosis in the medieval population of Borovce (8th–12th century ad, Slovakia) in relationship to the occurrence of long bone changes and cribra orbitalia. Česká antropologie, 65(2), 16–22.
16-22
Deformace nohou u dětí mladšího školního věku z Olomouce
Miroslava Přidalová, Monika Cinařová, Tereza Podzimková, Vendula Zbořilová
citace | Přidalová, M., Cinařová, M., Podzimková, T., & Zbořilová, V. (2015). Deformace nohou u dětí mladšího školního věku z Olomouce. Česká antropologie, 65(2), 23–27.
23-27
Somatický stav sportujících chlapců ve věku 7–18 let
Martin Sigmund, Jarmila Riegerová, Tomáš Brychta, Iva Dostálová
citace | Sigmund, M., Riegerová, J., Brychta, T., & Dostálová, I. (2015). Somatický stav sportujících chlapců ve věku 7–18 let. Česká antropologie, 65(2), 28–35.
28-35

Česká antropologie 2015, 65(1)

Název dokumentu Stránky
Celé číslo
1-43
Konala se konference Antropologické dny 2015
Eva Drozdová
citace | Drozdová, E. (2015). Konala se konference Antropologické dny 2015. Česká antropologie, 65(1), 4.
4
Potravné zvyklosti u stredovekej populácie z Boroviec (okres Piešťany, Slovensko) rekonštruované na základe stopových prvkov v zubných tkanivách
Silvia Bodoriková, Stanislava Katina, Marek Bujdoš
citace | Bodoriková, S., Katina, S., & Bujdoš, M. (2015). Archaeogenetic research of medieval population from west Slovakia. Česká antropologie, 65(1), 5–10.
5-10
Nábožensko-mytologické představy obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí na příkladu víry v revenanty
Martina Cichá, Jana Máčalová, Andrea Preissová Krejčí, Jasna Skotáková
citace | Cichá, M., Máčalová, J., Preissová Krejčí, A., & Skotáková, J. (2015). Nábožensko-mytologické představy obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí na příkladu víry v revenanty. Česká antropologie, 65(1), 11–18.
11-18
Výskyt vrodených vývinových chýb, potratov a užívanie antikoncepcie na Slovensku
Mária Fuchsová, Eva Neščáková, Elena Szabová
citace | Fuchsová, M., Neščáková, E., & Szabová, E. (2015). Výskyt vrodených vývinových chýb, potratov a užívanie antikoncepcie na Slovensku. Česká antropologie, 65(1), 19–22.
19-22
Antropometrické charakteristiky hmotnosti a tělesné výšky dětí s mentálními disabilitami ve vztahu k řízeným pohybovým aktivitám
Zuzana Kornatovská, Pavel Bláha, Martin Hill
citace | Kornatovská, Z., Bláha, P., & Hill, M. (2015). Antropometrické charakteristiky hmotnosti a tělesné výšky dětí s mentálními disabilitami ve vztahu k řízeným pohybovým aktivitám. Česká antropologie, 65(1), 23–29.
23-29
Interdenní změny tělesného složení mladých žen způsobené použitím multifrekvenčního biompedančního analyzátoru
Petr Kutáč
citace | Kutáč, P. (2015). Interdenní změny tělesného složení mladých žen způsobené použitím multifrekvenčního biompedančního analyzátoru. Česká antropologie, 65(1), 30–34.
30-34
Fitting dětské obuvi z pohledu dodržování prstního nadměrku
Jana Pavlačková, Pavlína Egner, Pavel Mokrejš
citace | Fitting dětské obuvi z pohledu dodržování prstního nadměrku. Česká antropologie, 65(1), 35–38.
35-38
Význam antropometrie v rámci redukční intervence u žen ve věku 30–60 let
Tereza Sofková, Miroslava Přidalová
citace | Sofková, T., & Přidalová, M. (2015). Význam antropometrie v rámci redukční intervence u žen ve věku 30–60 let. Česká antropologie, 65(1), 39–43.
39-43