Redakční rada

Předseda redakční rady

Mgr. Martin Čuta, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno

Výkonný redaktor

MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D. Ústav normální anatomie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Redakční rada

Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, Ph.D. Katedra antropologie, PřF UK Bratislava
Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
Doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Doc. RNDr. Lenka Vorobeľová, Ph.D. Katedra antropologie, PřF UK Bratislava
Mgr. Dana Fialová, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
Prof. Dr. Med. Michael Hermanussen  Universitaet Kiel, Německo
Doc. RNDr. Ladislava Horáčková, CSc. Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. Jihočeská univerzita, České Budějovice
Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Palestra, Praha
Doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava
Doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc. Ústav informatiky AVČR, Praha
RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.  Vysoká škola finanční a správní, Praha
RNDr. Eva Neščáková, CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. Katedra přírodních věd v kinantropologii FTK UP Olomouc
Prof. Dr. Ester Rebaro, Ph.D. University of Basque Country, Bilbao, Španělsko
Prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc
Doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Prof. Dr. Charles Susanne Free University, Brusel, Belgie
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. Národní muzeum, Praha
Doc. Jelizaveta Veselovskaja Moskevská univerzita, Moskva, Ruská federace
Dr. Konrad Zellner Universitaet Jena, Německo
Prof. dr. hab. Ewa Ziołkowska-Lajp Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań