Struktura ČSA

Hlavní výbor

Sídlo hlavního výboru

Česká společnost antropologická
Kudrnova 65, 620 00  Brno

Složení hlavního výboru (funkční období 2018 – 2020)

Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.                                          předsedkyně                             drozdova@sci.muni.cz

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.                                 místopředseda                         miroslav.kopecky@upol.cz

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.                                                      tajemnice                                  lucie.stribrna@upce.cz

MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.                                                 hospodářka                              vargova@med.muni.cz

doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.                              členka                                        lhorac@med.muni.cz

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.                                                          člen                                            cuta@sci.muni.cz

členka

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.                                                  člen                                           blaha@palestra.cz

Další členské funkce

Mgr. Dana Fialová, Ph.D.                                                        revizorka                                   dfialova@sci.muni.cz

Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.                            revizorka                                   brzobohata@sci.muni.cz

MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.   výkonná redaktorka časopisu Česká antropologie   katerina.kikalova@upol.cz

Mgr. Bc. Věra Bártová                                    administrátorka webových stránek               verabartovaa@seznam.cz

Olomoucká pobočka

předsedkyně

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.                                                        tajemnice                                 veravranova@gmail.com

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.                                  člen                                           miroslav.kopecky@upol.cz

Pražská pobočka

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.                                                   předseda  ­                               blaha@palestra.cz

Mgr. Andrej Shbat, Ph.D.                                                          tajemník                                 Andrej.Shbat@lf1.cuni.cz

MUDr. Olga Hudáková, Ph.D.                                                  členka                                     o.marikova@email.cz

Brněnská pobočka

MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.                                                   předsedkyně                         vargova@med.muni.cz

Mgr. Dana Fialová, Ph.D.                                                           tajemnice                              dfialova@sci.muni.cz

RNDr. Michaela Račanská, Ph.D.                                             členka                                  michaela.racanska@med.muni.cz

Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.                               členka                                   brzobohata@sci.muni.cz

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.                                                             člen                                       cuta@sci.muni.cz