Struktura ČSA

Hlavní výbor

Sídlo hlavního výboru

Česká společnost antropologická
Kudrnova 65, 620 00  Brno

Složení hlavního výboru (funkční období 2015 – 2017)

Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. předsedkyně drozdova@sci.muni.cz
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. místopředseda miroslav.kopecky@upol.cz
Mgr. Věra Vránová, Ph.D. tajemnice veravranova@gmail.com
MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. hospodářka vargova@med.muni.cz
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. členka lhorac@med.muni.cz
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. člen petr.kutac@osu.cz

Další členské funkce

Mgr. Martin Čuta, Ph.D. revizor cuta@sci.muni.cz
Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. revizorka Lucie.Stribrna@upce.cz
MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.  výkonná redaktorka časopisu Česká antropologie katerina.kikalova@upol.cz
Mgr. Bc. Věra Bártová administrátorka webových stránek verabartovaa@seznam.cz

Pražská pobočka

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. předseda

Brněnská pobočka

MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. předsedkyně
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. tajemnice
Mgr. Martin Čuta, Ph.D., člen
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. členka

Olomoucká pobočka

Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. předsedkyně
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. místopředseda
Mgr. Věra Vránová, Ph.D.