Struktura ČSA

Hlavní výbor

Sídlo hlavního výboru

Česká společnost antropologická
Viničná 7, 128 44 Praha 2

Složení hlavního výboru (funkční období 2015 – 2017)

Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. předsedkyně drozdova@sci.muni.cz
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. místopředseda miroslav.kopecky@upol.cz
Mgr. Věra Vránová, Ph.D. tajemnice veravranova@gmail.com
MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. hospodářka vargova@med.muni.cz
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. členka lhorac@med.muni.cz
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. člen petr.kutac@osu.cz
Mgr. Martin Čuta, Ph.D. revizor cuta@sci.muni.cz
Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. revizorka Lucie.Stribrna@upce.cz
doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. výkonný redaktor časopisu Česká antropologie miroslava.pridalova@upol.cz

Pražská pobočka

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. předseda

Brněnská pobočka

MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. předsedkyně
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. tajemnice
Mgr. Martin Čuta, Ph.D., člen
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. členka

Olomoucká pobočka

Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. předsedkyně
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. místopředseda
Mgr. Věra Vránová, Ph.D.