Struktura ČSA

Hlavní výbor

Sídlo hlavního výboru

Česká společnost antropologická
Kudrnova 65, 620 00  Brno

Složení hlavního výboru (funkční období 2024 – 2026)

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.                                        předseda                                    cuta@sci.muni.cz

Mgr. Dana Fialová, Ph.D.                                      místopředsedkyně                   dfialova@sci.muni.cz

Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.           tajemnice                                   brzobohata@sci.muni.cz

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.                                     hospodářka                             lucie.stribrna@upce.cz

doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.                           členka                                     drozdova@sci.muni.cz

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.                             členka                                     mhruskova@pf.jcu.cz

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.                   člen                                         miroslav.kopecky@upol.cz

RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D.                        členka                                     vymazalova@med.muni.cz

Další členské funkce                                    

MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D. výkonná redaktorka časopisu Česká antropologie katerina.kikalova@upol.cz

Mgr. Bc. Věra Pavlíková, Ph.D.             administrátorka webových stránek              verabartovaa@seznam.cz

Olomoucká pobočka

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.                  předseda                                 miroslav.kopecky@upol.cz

MUDr. Renata Vařeková, Ph.D.                              tajemnice                                renata.varekova@upol.cz

Pražská pobočka

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.                           předsedkyně                           mhruskova@pf.jcu.cz                                    

Brněnská pobočka

doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.                                      předsedkyně                        drozdova@sci.muni.cz