Struktura ČSA

Hlavní výbor

Sídlo hlavního výboru

Česká společnost antropologická
Kudrnova 65, 620 00  Brno

Složení hlavního výboru (funkční období 2021 – 2023)

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.                                                      předseda                                  cuta@sci.muni.cz

Mgr. Dana Fialová, Ph.D.                                                    místopředsedkyně                 dfialova@sci.muni.cz

RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D.                                  tajemnice                                 vymazalova@med.muni.cz

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.                                                  hospodářka                             lucie.stribrna@upce.cz

Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.                         členka                                      brzobohata@sci.muni.cz

MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.                                        členka                                      katerina.kikalova@upol.cz

doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.                                     členka                                      vargova@med.muni.cz

 

Další členské funkce

revizorka

revizorka

MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.   výkonná redaktorka časopisu Česká antropologie    katerina.kikalova@upol.cz

Mgr. Bc. Věra Pavlíková, Ph.D.                       administrátorka webových stránek              verabartovaa@seznam.cz

Olomoucká pobočka

předsedkyně

Mgr. Věra Vránová, Ph.D.                                                        tajemnice                                 veravranova@gmail.com

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.                                  člen                                           miroslav.kopecky@upol.cz

Pražská pobočka

předseda  ­

Mgr. Andrej Shbat, Ph.D.                                                          tajemník                                 Andrej.Shbat@lf1.cuni.cz

MUDr. Olga Hudáková, Ph.D.                                                  členka                                     o.marikova@email.cz

Brněnská pobočka

MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.                                                   předsedkyně                         vargova@med.muni.cz

Mgr. Dana Fialová, Ph.D.                                                           tajemnice                              dfialova@sci.muni.cz

RNDr. Michaela Račanská, Ph.D.                                             členka                                  michaela.racanska@med.muni.cz

Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.                               členka                                   brzobohata@sci.muni.cz

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.                                                             člen                                       cuta@sci.muni.cz