Struktura ČSA

Hlavní výbor

Sídlo hlavního výboru

Česká společnost antropologická
Kudrnova 65, 620 00  Brno

Složení hlavního výboru (funkční období 2021 – 2023)

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.                                       předseda                                  cuta@sci.muni.cz

Mgr. Dana Fialová, Ph.D.                                      místopředsedkyně                  dfialova@sci.muni.cz

RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D.                       tajemnice                                 vymazalova@med.muni.cz

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.                                     hospodářka                             lucie.stribrna@upce.cz

Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.              členka                                      brzobohata@sci.muni.cz

doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.                            členka                                     drozdova@sci.muni.cz

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.                              členka                                     mhruskova@pf.jcu.cz

MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.                             členka                                      katerina.kikalova@upol.cz

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.                   člen                                         miroslav.kopecky@upol.cz

doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.                          členka                                      vargova@med.muni.cz

Další členské funkce

RNDr. Michaela Račanská, Ph.D.                            revizorka                                     michaela.racanska@med.muni.cz

Mgr. Andrej Shbat, Ph.D.                                          revizor                                                        Andrej.Shbat@lf1.cuni.cz

MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.   výkonná redaktorka časopisu Česká antropologie    katerina.kikalova@upol.cz

Mgr. Bc. Věra Pavlíková, Ph.D.                       administrátorka webových stránek              verabartovaa@seznam.cz

Olomoucká pobočka

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.                  předseda                                 miroslav.kopecky@upol.cz

                                     tajemnice                             

Pražská pobočka

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.                                             předsedkyně                           mhruskova@pf.jcu.cz

                                                        tajemník                                

                                                členka                                    

Brněnská pobočka

doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.                                             předsedkyně                        drozdova@sci.muni.cz

Mgr. Dana Fialová, Ph.D.                                                           tajemnice                              dfialova@sci.muni.cz

Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.                               členka                                   brzobohata@sci.muni.cz

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.                                                             člen                                       cuta@sci.muni.cz

RNDr. Michaela Račanská, Ph.D.                                             členka                                  michaela.racanska@med.muni.cz

MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.                                                   členka                                  vargova@med.muni.cz