Czech anthropology 2015

Česká antropologie 2015, 65(2)

Czech population and its perception of celibacy and sexual abstinence in relation to religions – the pilot study
Věra Bártová
citation| Bártová (2015). Celibát a sexuální zdrženlivost ve vztahu k náboženství a jejich vnímání českou populací – pilotní studie. Česká antropologie, 65(2), 4–7.
4-7
Archaeogenetic research of medieval population from west Slovakia
Veronika Csákyová, Melinda Nagy, Balázs Mende, Mária Bauerová
citation| Csákyová, V., Nagy, M., Mende, B., & Bauerová, M. (2015). Archaeogenetic research of medieval population from west Slovakia. Česká antropologie, 65(2), 8–11.
8-11
The interesting paleopathological cases from the Late Medieval to Early Modern Age cemetery at Janíky (district Dunajská Streda, Slovakia)
Michaela Dörnhöferová, Dávid Hadbavný, Silvia Bodoriková, Radoslav Beňuš
citace | Dörnhöferová, M., Hadbavný, D., Bodoriková, S., & Beňuš, R. (2015). Zaujímavé paleopatologické nálezy z neskorostredovekého až včasnonovovekého cintorína z Janíkov (okres Dunajská Streda). Česká antropologie, 65(2), 12–15.
12-15
Skeletal manifestation of tuberculosis in the medieval population of Borovce (8th–12th century ad, Slovakia) in relationship to the occurrence of long bone changes and cribra orbitalia
Klaudia Kyselicová, Lukáš Šebest, Radoslav Beňuš, Csaba Bognár, Michal Šarkan, Michaela Dörnhöferová
citation| Kyselicová, K., Šebest, L., Beňuš, R., Bognár, C., Šarkan, M., & Dörnhöferová, M. (2015). Skeletal manifestation of tuberculosis in the medieval population of Borovce (8th–12th century ad, Slovakia) in relationship to the occurrence of long bone changes and cribra orbitalia. Česká antropologie, 65(2), 16–22.
16-22
Deformation of the foot in younger school-aged children from Olomouc
Miroslava Přidalová, Monika Cinařová, Tereza Podzimková, Vendula Zbořilová
citation| Přidalová, M., Cinařová, M., Podzimková, T., & Zbořilová, V. (2015). Deformace nohou u dětí mladšího školního věku z Olomouce. Česká antropologie, 65(2), 23–27.
23-27
Physical status of active boys aged 7–18 years
Martin Sigmund, Jarmila Riegerová, Tomáš Brychta, Iva Dostálová
citation | Sigmund, M., Riegerová, J., Brychta, T., & Dostálová, I. (2015). Somatický stav sportujících chlapců ve věku 7–18 let. Česká antropologie, 65(2), 28–35.
28-35

Česká antropologie 2015, 65(1)

Document title pages
Complete issue
1-43
Konala se konference Antropologické dny 2015
Eva Drozdová
citation| Drozdová, E. (2015). Konala se konference Antropologické dny 2015. Česká antropologie, 65(1), 4.
4
Dietary habits in medieval population of Borovce (Piešťany district, Slovakia) reconstructed on the basis of trace elements in dental tissues
Silvia Bodoriková, Stanislava Katina, Marek Bujdoš
citation| Bodoriková, S., Katina, S., & Bujdoš, M. (2015). Archaeogenetic research of medieval population from west Slovakia. Česká antropologie, 65(1), 5–10.
5-10
The Religious-Mythological Images of the Inhabitants of Ukrainian Polesie and Transcarpathia Considering Belief in Revenants
Martina Cichá, Jana Máčalová, Andrea Preissová Krejčí, Jasna Skotáková
citation| Cichá, M., Máčalová, J., Preissová Krejčí, A., & Skotáková, J. (2015). Nábožensko-mytologické představy obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí na příkladu víry v revenanty. Česká antropologie, 65(1), 11–18.
11-18
The incidence of birth defects, abortion and contraception usage in Slovakia
Mária Fuchsová, Eva Neščáková, Elena Szabová
citation| Fuchsová, M., Neščáková, E., & Szabová, E. (2015). Výskyt vrodených vývinových chýb, potratov a užívanie antikoncepcie na Slovensku. Česká antropologie, 65(1), 19–22.
19-22
Anthropometrics characteristics of weight and height of children with mental disabilities in relation to controlled physical activities
Zuzana Kornatovská, Pavel Bláha, Martin Hill
citation | Kornatovská, Z., Bláha, P., & Hill, M. (2015). Antropometrické charakteristiky hmotnosti a tělesné výšky dětí s mentálními disabilitami ve vztahu k řízeným pohybovým aktivitám. Česká antropologie, 65(1), 23–29.
23-29
Interdaily variations of body composition in young women resulting from the use of a multi-frequency bioimpedance analyzer
Petr Kutáč
citation| Kutáč, P. (2015). Interdenní změny tělesného složení mladých žen způsobené použitím multifrekvenčního biompedančního analyzátoru. Česká antropologie, 65(1), 30–34.
30-34
Fit of children’s footwear as regards allocation of toe allowance
Jana Pavlačková, Pavlína Egner, Pavel Mokrejš
citation| Fitting dětské obuvi z pohledu dodržování prstního nadměrku. Česká antropologie, 65(1), 35–38.
35-38
Meaning of anthropometry in the context of weight loss intervention in women aged 30 to 60 years
Tereza Sofková, Miroslava Přidalová
citation | Sofková, T., & Přidalová, M. (2015). Význam antropometrie v rámci redukční intervence u žen ve věku 30–60 let. Česká antropologie, 65(1), 39–43.
39-43