Aktuální čísla

Celé číslo

Zápis z řádného valného shromáždění České společnosti antropologické konaného dne 11. 1. 2018
Stránky: 4

Zpráva předsedkyně
Stránky: 4-6

Výsledky voleb do hlavního výboru České společnosti antropologické na volební období 2018–2020
Stránky: 6

Zpráva předsedkyně o činnosti ČSA ve volebním období 2015–2017
Stránky: 6-7

Zpráva o hospodaření České společnosti antropologické v letech 2015 a 2017
Stránky: 7-9

Revizní zpráva za roky 2015, 2016, 2017
Stránky: 6

Revizní zpráva o hospodaření České společnosti antropologické za roky 2015, 2016 a 2017
Stránky: 9-10

Vzpomínka na RNDr. Markétu Šaňkovou, Ph.D. (rozenou Zachovou)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D.
Stránky: 10-13

Úroveň kulturní identity u žáků středních škol
Veronika Mlčáková, Helena Skarupská
Stránky: 14-19

Telesné zloženie vysokoškolských študentiek vo vzťahu k vybraným stravovacím zvyklostiam
Kristína Tománková, Barbora Matejovičová, Ondřej Kapuš
Stránky: 20-24

Demografie populace popelnicových polí na Slovensku z pohledu antropologa
Jaroslava Pavelková, Václav Furmánek
Stránky: 25-34