Editorial board

Editor in Chief

Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Managing Editor

Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc

Editorial Board

Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. Přídodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
Prof. Dr. Med. Michael Hermanussen Universitaet Kiel, Německo
Doc. RNDr. Ladislava Horáčková, CSc. Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava
Doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc. Ústav informatiky AVČR, Praha
RNDr. Patrik Mottl, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní, Praha
RNDr. Eva Neščáková, CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Prof. Dr. Ester Rebaro, Ph.D. University of Basque Country, Bilbao, Španělsko
Doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Prof. Dr. Charles Susanne Free University, Brusel, Belgie
Prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. Národní muzeum, Praha
Doc. Jelizaveta Veselovskaja Moskevská univerzita, Moskva, Ruská federace
Dr. Konrad Zellner Universitaet Jena, Německo
Prof. dr. hab. Ewa Ziołkowska-Lajp Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań
Prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně