Struktura České společnosti antropologické
[english version] Structure

Hlavní výbor

Sídlo hlavního výboru

Česká společnost antropologická
Viničná 7, 128 44 Praha 2

Složení hlavního výboru (funkční období 2015 - 2017)
Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.předsedkynědrozdova@sci.muni.cz
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.místopředsedamiroslav.kopecky@upol.cz
Mgr. Věra Vránová, Ph.D.tajemniceveravranova@gmail.com
MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.hospodářkavargova@med.muni.cz
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.členkalhorac@med.muni.cz
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.členpetr.kutac@osu.cz
Mgr. Martin Čuta, Ph.D.revizorcuta@sci.muni.cz
Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.revizorkaLucie.Stribrna@upce.cz
doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.výkonný redaktor časopisu Česká antropologiemiroslava.pridalova@upol.cz

Pražská pobočka

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. předseda

Brněnská pobočka

MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.předsedkyně
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.tajemnice
Mgr. Martin Čuta, Ph.D.,člen
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D.člen

Olomoucká pobočka

Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.předseda
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.místopředseda
Mgr. Věra Vránová, Ph.D.

(c) 2017 Česká společnost antropologická