2011

Česká antropologie 2011, 61(1)

Název dokumentu
Document title
Stránky
pages
Celé číslo
Complete issue

1-39
obálka časopisu
journal cover

0
předsádka
flyleaf

1
redakční rada
editorial

2
obsah čísla
issue contents

3
zprávy
reports

4-8
Birth body mass and obesity of children at kindergarten age
Urszula Czerniak, Anna Demuth, Magdalena Krzykała, Ewa Ziółkowska-Łajp
8-11
The relative fat mass level among the young athletes researched in 2006 and 2008
Anna Demuth, Urszula Czerniak, Magdalena Krzykała, Ewa Ziółkowska-Łajp
12-15
Hodnocení tělesného složení u jedinců se středně těžkou mentální retardací
Analysis of body composition in person with mild mental retardation
Aleš Gába, Miroslava Přidalová, Hana Válková, Jeffrey Walkley, Zuzana Gábová
15-20
Musculoskeletal disorders among students at University in Zielona Góra and thein influence on motion efficiency
Justyna Jasik, Tomas Paluch, Izabela Jerzak, Renata Jakiel
20-23
Antropologická identifikace jedinců z hromadného hrobu
Anthropological Identification of Skeletal Remains from Mass Grave
Lucie Konečná, Eva Drozdová, Miroslav Šafr
23-28
Vliv režimu měření na výsledek tělesného složení při použití metody bioelektrické impedance
The effect of the measuring mode on the results of body composition using bioelectrical impedance method
Petr Kutáč
28-32
Vybrané zdravotní ukazatele u žen s nadváhou a obezitou ve věku 20–60 let
Selected health indicators in women with overweight and obesity at the age of 20–60 years
Miroslava Přidalová, Tereza Sofková, Iva Dostálová, Aleš Gába
32-38
Změna tukové frakce u obézních žen ve vztahu k doporučené pohybové aktivitě
Changes in Fat Fraction in Obese Women in Relation to Recommended Physical Activity
Tereza Sofková, Miroslava Přidalová, Jana Pelclová, Iva Dostálová
39-44

Česká antropologie 2011, 61(2)

Název dokumentu
Document title
Stránky
pages
Celé číslo
Complete issue

1-35
obálka časopisu
journal cover

0
předsádka
flyleaf

1
redakční rada
editorial

2
obsah čísla
issue content

3
Facial anthropometry of school children from Slovakia
Antropometria hlavy a tvare u školských detí zo Slovenska
Jana Beňová, Radoslav Beňuš, Marta Cvíčelová
4-7
Vplyv koncentráte tuhých částic PM10 v ovzduší na výskyt bronchiálnej astmy na Slovensku v období rokov 2004–2009
The influence of solid particles PM10 and thein concentration in the air on the prevalence of bronchial asthma in the Slovak Republic in period between years 2004 and 2009
Mária Fuchsová, Margita Hlatká, Diana Fűry, Eva Neščáková, Silvia Bodoriková, Elena Szabová
7-10
Posouzení stavu kostní tkáně a tělesného složení u žen na základě odlišné úrovně pohybové aktivity
Assessment of bone quality and body composition in women with different level of physical activity
Ondřej Kapuš, Aleš Gába, Jarmila Riegerová, Jana Pelclová
11-16
Reliabilita merania v gerometrickej a klasickej morfometrii ľudskej lebky
Reliability of measurements in geometric and traditional morphometrics of human skull
Stanislav Katina, Silvia Bodoriková, Michaela Dörnhöferová
16-25
Základní morfologické charakteristiky, tělesné složení a segmentální analýza u vybraných vrcholových hráčů ledního hokeje nejvyšší ruské soutěže
The basic morphological characteristics, body composition and segmental analysis in elite-level ice hockey players of the professional russian hockey league
Martin Sigmund, Iva Dostálová
25-31
Odhad telesnej výšky a pohlaví z rozmerov nohy
Stature and sex estimate using foot dimensions
Petra Uhrová, Radoslav Beňuš, Soňa Masnicová, Eva Neščáková
32-35

(c) 2017 Česká společnost antropologická