2015

Česká antropologie 2015, 65(2)

Název dokumentu
Document title
Stránky
pages
Celé číslo
Complete issue

1-35
Celibát a sexuální zdrženlivost ve vztahu k náboženství a jejich vnímání českou populací – pilotní studie
Czech population and its perception of celibacy and sexual abstinence in relation to religions – the pilot study
Věra Bártová
citace | Bártová (2015). Celibát a sexuální zdrženlivost ve vztahu k náboženství a jejich vnímání českou populací – pilotní studie. Česká antropologie, 65(2), 4–7.
4-7
Archeogenetický výskum stredovekej populácie pochádzajúcej zo západného Slovenska
Archaeogenetic research of medieval population from west Slovakia
Veronika Csákyová, Melinda Nagy, Balázs Mende, Mária Bauerová
citace | Csákyová, V., Nagy, M., Mende, B., & Bauerová, M. (2015). Archaeogenetic research of medieval population from west Slovakia. Česká antropologie, 65(2), 8–11.
8-11
Zaujímavé paleopatologické nálezy z neskorostredovekého až včasnonovovekého cintorína z Janíkov (okres Dunajská Streda)
The interesting paleopathological cases from the Late Medieval to Early Modern Age cemetery at Janíky (district Dunajská Streda, Slovakia)
Michaela Dörnhöferová, Dávid Hadbavný, Silvia Bodoriková, Radoslav Beňuš
citace | Dörnhöferová, M., Hadbavný, D., Bodoriková, S., & Beňuš, R. (2015). Zaujímavé paleopatologické nálezy z neskorostredovekého až včasnonovovekého cintorína z Janíkov (okres Dunajská Streda). Česká antropologie, 65(2), 12–15.
12-15
Prejavy tuberkulózy na kostrových pozostatkoch v stredovekej populácii z Boroviec (8.–12. stor. n. l.) vo vzťahu k patologickým změnám dlhlých kostí a cribra orbitalia
Skeletal manifestation of tuberculosis in the medieval population of Borovce (8th–12th century ad, Slovakia) in relationship to the occurrence of long bone changes and cribra orbitalia
Klaudia Kyselicová, Lukáš Šebest, Radoslav Beňuš, Csaba Bognár, Michal Šarkan, Michaela Dörnhöferová
citace | Kyselicová, K., Šebest, L., Beňuš, R., Bognár, C., Šarkan, M., & Dörnhöferová, M. (2015). Skeletal manifestation of tuberculosis in the medieval population of Borovce (8th–12th century ad, Slovakia) in relationship to the occurrence of long bone changes and cribra orbitalia. Česká antropologie, 65(2), 16–22.
16-22
Deformace nohou u dětí mladšího školního věku z Olomouce
Deformation of the foot in younger school-aged children from Olomouc
Miroslava Přidalová, Monika Cinařová, Tereza Podzimková, Vendula Zbořilová
citace | Přidalová, M., Cinařová, M., Podzimková, T., & Zbořilová, V. (2015). Deformace nohou u dětí mladšího školního věku z Olomouce. Česká antropologie, 65(2), 23–27.
23-27
Somatický stav sportujících chlapců ve věku 7–18 let
Physical status of active boys aged 7–18 years
Martin Sigmund, Jarmila Riegerová, Tomáš Brychta, Iva Dostálová
citace | Sigmund, M., Riegerová, J., Brychta, T., & Dostálová, I. (2015). Somatický stav sportujících chlapců ve věku 7–18 let. Česká antropologie, 65(2), 28–35.
28-35

Česká antropologie 2015, 65(1)

Název dokumentu
Document title
Stránky
pages
Celé číslo
Complete issue

1-43
Konala se konference Antropologické dny 2015
Eva Drozdová
citace | Drozdová, E. (2015). Konala se konference Antropologické dny 2015. Česká antropologie, 65(1), 4.
4
Potravné zvyklosti u stredovekej populácie z Boroviec (okres Piešťany, Slovensko) rekonštruované na základe stopových prvkov v zubných tkanivách
Dietary habits in medieval population of Borovce (Piešťany district, Slovakia) reconstructed on the basis of trace elements in dental tissues
Silvia Bodoriková, Stanislava Katina, Marek Bujdoš
citace | Bodoriková, S., Katina, S., & Bujdoš, M. (2015). Archaeogenetic research of medieval population from west Slovakia. Česká antropologie, 65(1), 5–10.
5-10
Nábožensko-mytologické představy obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí na příkladu víry v revenanty
The Religious-Mythological Images of the Inhabitants of Ukrainian Polesie and Transcarpathia Considering Belief in Revenants
Martina Cichá, Jana Máčalová, Andrea Preissová Krejčí, Jasna Skotáková
citace | Cichá, M., Máčalová, J., Preissová Krejčí, A., & Skotáková, J. (2015). Nábožensko-mytologické představy obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí na příkladu víry v revenanty. Česká antropologie, 65(1), 11–18.
11-18
Výskyt vrodených vývinových chýb, potratov a užívanie antikoncepcie na Slovensku
The incidence of birth defects, abortion and contraception usage in Slovakia
Mária Fuchsová, Eva Neščáková, Elena Szabová
citace | Fuchsová, M., Neščáková, E., & Szabová, E. (2015). Výskyt vrodených vývinových chýb, potratov a užívanie antikoncepcie na Slovensku. Česká antropologie, 65(1), 19–22.
19-22
Antropometrické charakteristiky hmotnosti a tělesné výšky dětí s mentálními disabilitami ve vztahu k řízeným pohybovým aktivitám
Anthropometrics characteristics of weight and height of children with mental disabilities in relation to controlled physical activities
Zuzana Kornatovská, Pavel Bláha, Martin Hill
citace | Kornatovská, Z., Bláha, P., & Hill, M. (2015). Antropometrické charakteristiky hmotnosti a tělesné výšky dětí s mentálními disabilitami ve vztahu k řízeným pohybovým aktivitám. Česká antropologie, 65(1), 23–29.
23-29
Interdenní změny tělesného složení mladých žen způsobené použitím multifrekvenčního biompedančního analyzátoru
Interdaily variations of body composition in young women resulting from the use of a multi-frequency bioimpedance analyzer
Petr Kutáč
citace | Kutáč, P. (2015). Interdenní změny tělesného složení mladých žen způsobené použitím multifrekvenčního biompedančního analyzátoru. Česká antropologie, 65(1), 30–34.
30-34
Fitting dětské obuvi z pohledu dodržování prstního nadměrku
Fit of children’s footwear as regards allocation of toe allowance
Jana Pavlačková, Pavlína Egner, Pavel Mokrejš
citace | Fitting dětské obuvi z pohledu dodržování prstního nadměrku. Česká antropologie, 65(1), 35–38.
35-38
Význam antropometrie v rámci redukční intervence u žen ve věku 30–60 let
Meaning of anthropometry in the context of weight loss intervention in women aged 30 to 60 years
Tereza Sofková, Miroslava Přidalová
citace | Sofková, T., & Přidalová, M. (2015). Význam antropometrie v rámci redukční intervence u žen ve věku 30–60 let. Česká antropologie, 65(1), 39–43.
39-43

(c) 2017 Česká společnost antropologická