2010

Česká antropologie 2010, 60(1)

Název dokumentu
Document title
Stránky
pages
Celé číslo
Complete issue

1-40
předsádka
flyleaf

1
redakční rada
editorial

2
obsah čísla
issue contents

3
pokyny autorům
autor guidelines

4
Hodnocení vztahů tělesného složení, pohybové aktivity a kostní denzity u postmenopauzálních žien
Evaluation the relationships of body composition, physical activity and bone density in postmenopausal women
Ondřej Kapuš, Aleš Gába, Jarmila Riegerová, Jana Pelclová
5-9
Assessment of functional statut of Slovak adults according to thein smoking, physical activity and marital status
Petra Lukáčiková, Ladislava Wsólová, Daniela Siváková
10-15
A unique case of human naturally mummified cerebellum from Slovakia found in two skulls in St. Martin Cathedral (Spisska Capitula, Eastern Slovakia)
Eva Petrušová Chudá, Michaela Dörnhöferová, Peter Harčar, Marián Uličný, Radoslav Beňuš, Ivan Varga
16-19
Rozbor tělesného složení českých mužů ve věku 20 až 80 let (hodnocení tělesné výšky, hmotnosti, BMI, svalové a tukové frakce)
Analysis of body composition of Czech men aged 20–80years (height, weight, BMI, muscle and fat component)
Jarmila Riegerová, Ondřej Kapuš, Aleš Gába, David Ščotka
20-23
Filosofie, kultura a životní styl Navaho indiánů z evropské perspektivy
Philosophy, culture and lifestyle of Navajo Indians from a European perspective
Lucie Sikorová
24-26
Menopauzálny status, klimakterické symptómy a kvalita života slovenských žien
Menopausa status, climacteric symptoms and quality of life Slovak women
Daniela Siváková, Dagmar Šrámková, Marta Cvíčelová, Paulína Láczová, Lenka Luptáková
27-34
Vplyv nadmernej pohybovém aktivity na morfometrické parametre dievčat v období pubescencie
Excessive influence of physical activity on morphometric parameters of girls during pubescence
Kristína Tománková, Barbora Matejovičová
35-39
zprávy
reports

40

Česká antropologie 2010, 60(2)

Název dokumentu
Document title
Stránky
pages
Celé číslo
Complete issue

1-32
předsádka
flyleaf

1
redakční rada
editorial

2
obsah čísla
issue content

3
pokyny autorům
author guidelines

č
zprávy
reports

5-6
vzpomínky
memories

7
The clinical and epidemiological characteristics of patiens after percutaneous coronary angioplasty (PTCA) with coronary stenos in the Czech republic
Vanda Indráková, Petr Sedlak, Jana Adámková, Ivan Mazura, Marie Tomečková, Jana Zvárová
8-14
Tělesné složení jako faktor sportovní výkonnosti v kopané
The body composition as a factor of the sporting performance in soccer
Petr Kutáč
15-18
Výsledky analýzy svalových funkcí u žen ve věku časného stáří před a po realizaci čínského cvičení – tříleté sledování
The results of the analysis of muscle function in women seniors befor and after implementation of the Chinese excercise – a three year monitoring
Jarmila Riegerová
19-22
Analýza tělesné vody, minerálních složek, buněčné hmoty a edema indexů u českých mužů ve věku 20 až 80 let
Analysis of body water, minerál elements, body cell mass and Edema indexes in Czech men aged 20 to 80 years
Jarmila Riegerová, Ondřej Kapuš, Aleš Gába
23-25
Vliv šestiměsíční dietní a pohybové intervence na změny antropometrických a biochemických parametrů u pacientů s nově diagnostikovaným diabetes mellitus II. typu bez medikamentózní antidiabetické terapie
The effect of a six months long lasting diet and physical training on the anthropometrical and biomechanical parameters of patiens newly diagnose with diabetes mellitus II who are not treated with diabetic medication
Renata Vařeková, Viktor Krejčí, Ivan Vařeka, Jana Palová, Vítězslav Mejzlík
26-30
Nález kosterních pozůstatků ze 2. světové války s nevšedním přidruženým nálezem a jejich antropologická analýza
The finding of skeletal remains of WW2 with uncommon associated findings and anthropological analysis
Markéta Zachová, Michaela Račanská, Miroslav Hirt, Václav Schildberger
31-32

(c) 2017 Česká společnost antropologická