O společnosti
Association

Česká společnost antropologická

Česká společnost antropologická při Radě vědeckých společností České republiky je dobrovolná organizace, která sdružuje vědecké, pedagogické a odborné pracovníky oboru antropologie, studenty, doktorandy a zájemce z řad odborníků příbuzných oborů, kteří projeví o činnost v ČSA zájem. Společnost uděluje také členství čestné našim i zahraničním badatelům. Čestné členství bylo uděleno více jak 70 antropologům z toho 33 zahraničním. V současné době má společnost 140 řádných členů, především z řad mladší a mladé generace. Členem se může stát každý zájemce, který vyhovuje stanoveným požadavkům, doporučený dvěma řádnými členy a schválený následně jednáním Hlavního výboru společnosti. ČSA vydává od roku 1947 vlastní recenzovaný časopis „Česká antropologie“, který je nezávislým celostátním časopisem. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci původních výzkumných sdělení a teoretických studií, které se vztahují k problematice antropologie.

Příjmy společnosti tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a dotace RVS při AV ČR, která je využívána na vydávání časopisu Česká antropologie.

(c) 2017 Česká společnost antropologická