2012

Česká antropologie 2012, 62(1)

Název dokumentu
Document title
Stránky
pages
Celé číslo
Complete issue

1-39
obálka časopisu
journal cover

0
předsádka
flyleaf

1
redakční rada
editorial

2
obsah čísla
content

3
Rivalizace, individualizace a (versus) kooperace v antropologicko-pedagogických souvislostech
Rivalry, Individualism and (versus) Cooperation in Anthropological-Pedagogical Context
Martina Cichá
4-9
Pokus o intaktní vyzvednutí kosterních pozůstatků pro účely genetických analýz
An attemp of excavation of human skeletal remains for palaeogenetic purposes
Eva Drozdová, Kateřina Boberová, Kristýna Pížová, Josef Unger, Josef Duda, Lukáš Šín, Bohuslav Klíma
10-16
Vzťah medzi typom pôrodu a vybranými telesnými rozmermi novorodencov z Bratislavského kraja
The relationship between type of birth and selected physical dimensions of infants from the Bratislava region
Mária Fuchsová, Margita Hlatká, Silvia Bodoriková
17-19
Analýza dynamických pľucnych parametrov v skupine probandov pracujúcich v špecifickom type pracovného prostredia
Analysis of dynamic lung function of individuals working with specific type of work environment
Branislav Kolena, Tomáš Pilka, Andrea Barteková, Mária Vondráková, Ida Petrovičová
20-23
Hodnocení tělesných charakteristik a fyzické zátěže všeobecných sester
Evaluation of physical characteristics and physical load nurses
Lenka Machálková, Zdeňka Mikšová, Lenka Mazalová, Martin Šamaj
24-29
Antropometrické sledovanie pacientov s diabetes mellitus z územia Slovenska
An anthropometric monitoring in patients with diabetes mellitus in Slovakia
Eva Neščáková, Veronika Šinalová, Ivan Varga, Drahuša Kenderková, Mária Fuchsová, Elena Szabová
30-33
Zdravotní ukazatelé tělesného složení determinující obezitu u hospitalizovaných schizofreniků
Health indicators of body composition determining obesity in hospitalized schizophrenics
Miroslava Přidalová, Aleš Gába
34-39

Česká antropologie 2012, 62(2)

Název dokumentu
Document title
Stránky
pages
Celé číslo
Complete issue

1-39
obálka časopisu
journal cover

0
předsádka
flyleaf

1
redakční rada
editorial

2
obsah čísla
content

3
zprávy
reports

3
Porovnání metody odhadu věku dožití podle obrusu zubů a kombinované metody u staroslovanských populací
Comparison of method of age assessment based on human dental wear and Combined method in Old Slavonic populations
Dana Fialová, Eva Drozdová, Tomáš Zeman, Bohuslav Klíma
4-9
Vývoj somatických parametrů u hráčů ledního hokeje
Development of Somatic Parameters of Ice Hockey Players
Petr Kutáč
9-14
Hodnocení pohybové aktivity pomocí krokoměru u všeobecných sester
Evaluation of physical activity by pedometr for nurses
Lenka Machálková, Zdeňka Mikšová, Lenka Mazalová, Martin Šamaj
14-20
Vzťah medzi steroidnými hormónmi (testosterón, estradiol a progesterón) a vybranými morfometrickými parametrami mladých žien
The relationship between steroid hormones (testosterone, estradiol and progesterone) and some morphometric parameters of young woman
Barbora Matejovičová, Alexandra Bezáková, Alexander Sirotkin, Tomáš Žatko, Janka Schlarmannová, Mária Vondráková, Kristína Tománková
20-25
Komparace objemu lokomočních aktivit v segmentech dne a týdne u dětí navštěvující mateřské školy
Comparison of volume lokomotive activities in the segment of day and week of children in the kindergarten
Ludmila Miklánková, Milan Elfmark, Erik Sigmund
25-29
Vývoj základních morfologických parametrů u vrcholových seniorských hráčů ledního hokeje v České republice v kontextu let 1928–2010
Development of the basic morphological characteristics in the elite-level senior ice hockey players in the Czech Republic in the context of years 1928–2010
Martin Sigmund, Jarmila Riegerová, Iva Dostálová
29-35
Vybrané úhlové miery chodidla v populácii žien vo veku adultus I.
Selected angle measures of foot in female population in age adultus I.
Kristína Tománková, Barbora Matejovičová, Mária Vondráková, Miroslav Kopecký, Natália Jankechová
36-40

(c) 2017 Česká společnost antropologická