Složení redakční rady

Předseda redakční rady/Editor in Chief

Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Výkonný redaktor/Managing Editor

MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D. Ústav normální anatomie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Redakční rada/Editorial Board

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, Ph.D.Katedra antropologie, PřF UK Bratislava
Doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Martin Čuta, Ph.D.Ústav antropologie PřF MU, Brno
Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.Přídodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
Prof. Dr. Med. Michael HermanussenUniversitaet Kiel, Německo
Doc. RNDr. Ladislava Horáčková, CSc.Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.Jihočeská univerzita, České Budějovice
Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.Palestra, Praha
Doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava
Doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.Ústav informatiky AVČR, Praha
RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.Vysoká škola finanční a správní, Praha
RNDr. Eva Neščáková, CSc.Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.Katedra přírodních věd v kinantropologii FTK UP Olomouc
Prof. Dr. Ester Rebaro, Ph.D.University of Basque Country, Bilbao, Španělsko
Prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc.Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc
Doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Prof. Dr. Charles SusanneFree University, Brusel, Belgie
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.Národní muzeum, Praha
Doc. Jelizaveta VeselovskajaMoskevská univerzita, Moskva, Ruská federace
Dr. Konrad ZellnerUniversitaet Jena, Německo
Prof. dr. hab. Ewa Ziołkowska-LajpAkademia Wychowania Fizycznego, Poznań

(c) 2017 Česká společnost antropologická