2013

Česká antropologie 2013, 63(1)

Název dokumentu
Document title
Stránky
pages
Celé číslo
Complete issue

1-40
obálka časopisu
journal cover

0
předsádka
flyleaf

1
redakční rada
editorial

2
obsah čísla
issue contents

3
Stroncium a zinok jako ukazatele potravných zvyklostí u jedincov z pohrebiska Gáň (9.–10. stor. n. l., okr. Galanta, Slovensko)
Strontium and zinc as the indicators of diet strategies in individuals from the cemetery of Gáň (9th–10th c. AD, Galanta district, Slovakia)
Silvia Bodoriková, Michaela Dörnhöferová, Eva Neščáková, Stanislav Katina, Michal Takács, Jozef Urminský, Mária Fuchsová
4-8
Telesné zloženie a indexy obezity u slovenských študentov vo veku od 16 do 25 rokov
The Body Composition and Obesity Indices in Slovak Students Aged from 16 to 25 Years
Zuzana Danková, Marta Cvíčelová, Daniela Siváková
9-14
The level of physical development of rural children from Szydłowiec region at initial stage of education

Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak
15-19
Základní antropometrické parametry dětské populace a adolescenční populace Moravskoslezského kraje
Basic anhtropometric parameters of the child and adolescent population in the Moravian-Silesian region
Petr Kutáč
20-25
Změny morfologických parametrů a tělesného složení u mladých hráčů ledního hokeje ve věku 15–18 let s ohledem na intenzivní devítitýdenní kondiční přípravu
Changes of the morphological characteristics and body composition in the zouny ice jockey players aged 15–18 years with begard to the nine-week intesive fitness training
Martin Sigmund, Iva Dostálová, Tomáš Brychta
26-32
Sledování reliability u vybraných parametrů nohy prostřednictvím FootScan system u žen středního věku
Monitoring the reliability of selected leg parameters set by the FootScan system for middle-aged women
Tereza Sofková, Miroslava Přidalová
33-39
zprávy
reports

40

Česká antropologie 2013, 63(2)

Název dokumentu
Document title
Stránky
pages
Celé číslo
Complete issue

1-40
obálka časopisu
journal cover

0
předsádka
flyleaf

1
redakční rada
editorial

2
obsah čísla
issue contents

3
Analýza tělesného složení u adolescenčních dívek s rozdílnou pohybovou aktivitou
Analysis of body composition in adolescent female with different physical activity
Aleš Gába, František Chmelík, Lukáš Jakubec, Michal Botek
4-10
Deformity nohy a ich rizikové faktory vzniku u žien vo veku 18–24 rokov
The foot deformity and risk factors for deformity in women aged 18 to 24 yers
Mária Fuchsová, Eva Neščáková, Silvia Bodoriková
11–14

The level of the coordination motor skills of children aged 7–10 years
Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak
15–18
Vliv použitého typu bioimpedančního analyzátoru a režimu měření na výsledné hodnoty parametrů tělesného složení u adolescenční populace
The effect of the used bioimpedance analyse and measuring mode on the final values of the body composition parameters in adolescent population
Petr Kutáč
19–26
Srovnání vybraných zdravotních ukazatelů tělesného složení studentů a studentek FTK UP a PdF UP v Olomouci s ohledem na kategorizaci dle BMI a fitness skóre
A comparison of selected health indicators of body composition in men and women students of FPC UP and FE UP in Olomouc with begard to a categorization on BMI and representation of fat component
Miroslava Přidalová, Miroslav Kopecký
27–34
Celkové a segmentální zastoupení tělesného tuku u žen pohybově aktivních a inaktivních ve věku adultus
Total and segmental body fat in physical aktive and inactive woman in age of adultus
Martin Sigmund, Iva Dostálová, Dagmar Sigmundová
35–40

(c) 2017 Česká společnost antropologická