Profesionalita v ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci (http://www.fzv.upol.cz/) pořádá ve spolupráci s Ústavem ošetřovatelství Jesseniovy lékařské fakulty v Martině, Univerzity Komenského v Bratislavě a Ústavem ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konferenci "Profesionalita v ošetřovatelství", která se koná 10. 5. 2012 v Hotelu Hesperie, Brněnská 55, Olomouc.

Tématické okruhy:

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

(c) 2017 Česká společnost antropologická