Česká antropologie 2014

Česká antropologie 2014, 64 – supplementum

Autor dokumentu Stránky
Horáková
4-6
Klimešová
7-11
Kopecký
12-19
Nejedlá
20-24
Reich
25-28
Tomanová
29-31
Zemánek
32-36

Česká antropologie 2014, 64(2)

Název dokumentu Stránky
Celé číslo
1-39
obálka časopisu
0
předsádka
1
redakční rada
2
obsah čísla
3
Somatický profil probandů baletního souboru Brna a Olomouce
Monika Cinařová, Miroslava Přidalová
citace | Cinařová, M., & Přidalová, M. (2014). Somatický profil probandů baletního souboru Brna a Olomouce. Česká antropologie, 64(2), 4–9.
4-9
Vplyv Polymorfizmov Arg48Gly a Ala119Ser v géne CYP 1B1 na reprodukčné charakteristiky a menopauzálne symptómy slovenských žien vo veku 40–65 rokov
Zuzana Danková, Veronika Čerňanová, Marta Cvíčelová, Daniela Siváková
citace | Danková, Z., Čerňanová, V., Cvíčelová, M., & Siváková, D. (2014). Vplyv Polymorfizmov Arg48Gly a Ala119Ser v géne CYP 1B1 na reprodukčné charakteristiky a menopauzálne symptómy slovenských žien vo veku 40–65 rokov. Česká antropologie, 64(2), 10–15.
10-15
Paleopatologické změny v oblasti kyčelního kloubu v dospělé populaci z pohřebiště ve Znojmo-Hradišti
Nikola Hrubá, Eva Drozdová, Bohuslav Klíma
citace | Hrubá, N., Drozdová, E., & Klíma, B. (2014). Paleopatologické změny v oblasti kyčelního kloubu v dospělé populaci z pohřebiště ve Znojmo-Hradišti. Česká antropologie, 64(2), 16–20.
16-20
Zubní kazivost u nedospělých jedinců ve věku 0–6 let ze slovanského pohřebiště Znojmo-Hradiště: první zpráva o výzkumu
Martina Jančová, Bohuslav Klíma
citace | Jančová, M., & Klíma, B. (2014). Zubní kazivost u nedospělých jedinců ve věku 0–6 let ze slovanského pohřebiště Znojmo-Hradiště: první zpráva o výzkumu. Česká antropologie, 64(2), 21–27.
21-27
Samohodnocení tělesné výšky, hmotnosti a BMI u 11–15letých dívek
Miroslav Kopecký, Kateřina Tikalová, Jitka Tomanová, Jiří Charamza
citace | Kopecký,M., Kikalová, K., Tomanová, J., & Charamza, J. (2014). Samohodnocení tělesné výšky, hmotnosti a BMI u 11–15letých dívek. Česká antropologie, 64(2), 28–33.
28-33
Analýza základních morfologických charakteristik současných světových seniorských hráčů ledního hokeje ve vztahu k výkonnostní úrovni podle rankingu mezinárodní hokejové federace
Martin Sigmund, Jarmila Riegerová, Dagmar Sigmundová, Iva Dostálová
citace | Sigmund, M., Riegerová, J., Sigmundová, D., & Dostálová, I. (2014). Analýza základních morfologických charakteristik současných světových seniorských hráčů ledního hokeje ve vztahu k výkonnostní úrovni podle rankingu mezinárodní hokejové federace. Česká antropologie, 64(2), 34–39.
34-39

Česká antropologie 2014, 64(1)

Název dokumentu Stránky
Celé číslo
1-39
obálka časopisu
0
předsádka
1
redakční rada
2
obsah čísla
3
Zprávy | Mezinárodní doktorandská konference „Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy“
4
Zprávy | Petr Hlaváček
5
Tělesné složení u osob cvičících jógu
Vít Čajka, Eliška Sovová, Dalibor Pastucha, Kateřina Langová, Jana Zapletalová

citace | Čajka, V., Sovová, E., Pastucha, D., Langová, K., & Zapletalová, J. (2014). Tělesné složení u osob cvičících jógu. Česká antropologie, 54(1), 6–9.
6–9
Porovnání somatického růstu českých a vietnamských dětí žijících v České republice v období Infans I
Romana Klášterecká, Miroslav Kopecký

citace | Klášterecká, R., & Kopecký, M. (2014). Porovnání somatického růstu českých a vietnamských dětí žijících v České republice v období Infans I. Česká antropologie, 54(1), 10–17.
10–17
Stravovací návyky dětí v mladším školním věku: pilotní studie
Ludmila Miklánková, Iva Klimešová

citace | Miklánková, L., & Klimešová, I. (2014). Stravovací návyky dětí v mladším školním věku: pilotní studie. Česká antropologie, 54(1), 18–24.
18–24
Vliv ročního období v kurzech redukce hmotnosti
Tereza Sofková, Miroslava Přidalová

citace | Sofková, T., & Přidalová, M. (2014). Vliv ročního období v kurzech redukce hmotnosti. Česká antropologie, 54(1), 25–31.
25–31
Analýza morfologických parametrov chodidla vo vzťahu k somatickým ukazateľom u žien na prelome vekových období Maturus II. a Presenilis
Kristína Tománková, Aleš Gába, Miroslava Přidalová, Roman Cuberek

citace | Tománková, K., Gába, A., Přidalová, M., & Cuberek, R. (2014). Analýza morfologických parametrov chodidla vo vzťahu k somatickým ukazateľom u žien na prelome vekových období Maturus II. a Presenilis. Česká antropologie, 54(1), 32–39.
32–39