Czech anthropology 2014

Česká antropologie 2014, 64 – supplementum

Document author Pages
Horáková
4-6
Klimešová
7-11
Kopecký
12-19
Nejedlá
20-24
Reich
25-28
Tomanová
29-31
Zemánek
32-36

Česká antropologie 2014, 64(2)

Document title Pages
Complete issue
1-39
journal cover
0
flyleaf
1
editorial
2
issue contents
3
Somatic profile in ballet dancers from Brno a Olomouc
Monika Cinařová, Miroslava Přidalová
citation | Cinařová, M., & Přidalová, M. (2014). Somatický profil probandů baletního souboru Brna a Olomouce. Česká antropologie, 64(2), 4–9.
4-9
The impact of Arg48Gly and Ala119Ser polymorphisms on the reproductive features and menopausa symptoms of Slovak women aged 40–65 years
Zuzana Danková, Veronika Čerňanová, Marta Cvíčelová, Daniela Siváková
citace | Danková, Z., Čerňanová, V., Cvíčelová, M., & Siváková, D. (2014). Vplyv Polymorfizmov Arg48Gly a Ala119Ser v géne CYP 1B1 na reprodukčné charakteristiky a menopauzálne symptómy slovenských žien vo veku 40–65 rokov. Česká antropologie, 64(2), 10–15.
10-15
Paleopathological changes in morphology of hip joint in adult skeletal population of Znojmo-Hradiště
Nikola Hrubá, Eva Drozdová, Bohuslav Klíma
citation | Hrubá, N., Drozdová, E., & Klíma, B. (2014). Paleopatologické změny v oblasti kyčelního kloubu v dospělé populaci z pohřebiště ve Znojmo-Hradišti. Česká antropologie, 64(2), 16–20.
16-20
Dental caries of non-adults 0–6 year old in population from the Slavonic Burian ground in Znojmo-Hradiště: preliminary report
Martina Jančová, Bohuslav Klíma
citation | Jančová, M., & Klíma, B. (2014). Zubní kazivost u nedospělých jedinců ve věku 0–6 let ze slovanského pohřebiště Znojmo-Hradiště: první zpráva o výzkumu. Česká antropologie, 64(2), 21–27.
21-27
Self-assessment of body height and weight and BMI by girls aged 11–15
Miroslav Kopecký, Kateřina Tikalová, Jitka Tomanová, Jiří Charamza
citation | Kopecký,M., Kikalová, K., Tomanová, J., & Charamza, J. (2014). Samohodnocení tělesné výšky, hmotnosti a BMI u 11–15letých dívek. Česká antropologie, 64(2), 28–33.
28-33
Analysis of the basic morphological characteristics of current ice hockey players from around the world in relation to level of performance according to raking of International Ice Hockey Federation
Martin Sigmund, Jarmila Riegerová, Dagmar Sigmundová, Iva Dostálová
citation | Sigmund, M., Riegerová, J., Sigmundová, D., & Dostálová, I. (2014). Analýza základních morfologických charakteristik současných světových seniorských hráčů ledního hokeje ve vztahu k výkonnostní úrovni podle rankingu mezinárodní hokejové federace. Česká antropologie, 64(2), 34–39.
34-39

Česká antropologie 2014, 64(1)

Document title Pages
Complete issue
1-39
journal cover
0
flyleaf
1
editorial
2
issue contents
3
Reports | International doctorand conferention “Anthropology at the beginning of 3rd millenium and its perspective”
4
Reports | Petr Hlaváček
5
Body composition in person who praktice yoga
Vít Čajka, Eliška Sovová, Dalibor Pastucha, Kateřina Langová, Jana Zapletalová

citation | Čajka, V., Sovová, E., Pastucha, D., Langová, K., & Zapletalová, J. (2014). Tělesné složení u osob cvičících jógu. Česká antropologie, 54(1), 6–9.
6–9
Comparison of somatic growth between Czech and Vietnamese children living in the Czech Republic during the Infants I period
Romana Klášterecká, Miroslav Kopecký

citation | Klášterecká, R., & Kopecký, M. (2014). Porovnání somatického růstu českých a vietnamských dětí žijících v České republice v období Infans I. Česká antropologie, 54(1), 10–17.
10–17
Eating habits in zouny schoul age children: pilot study
Ludmila Miklánková, Iva Klimešová

citation | Miklánková, L., & Klimešová, I. (2014). Stravovací návyky dětí v mladším školním věku: pilotní studie. Česká antropologie, 54(1), 18–24.
18–24
Influence of Time of Year on the Weight Loss Course
Tereza Sofková, Miroslava Přidalová

citation | Sofková, T., & Přidalová, M. (2014). Vliv ročního období v kurzech redukce hmotnosti. Česká antropologie, 54(1), 25–31.
25–31
Analysis of morphological foot parameters in relation to the somatic indicators in women between period age Maturus II and Presenilis
Kristína Tománková, Aleš Gába, Miroslava Přidalová, Roman Cuberek

citation | Tománková, K., Gába, A., Přidalová, M., & Cuberek, R. (2014). Analýza morfologických parametrov chodidla vo vzťahu k somatickým ukazateľom u žien na prelome vekových období Maturus II. a Presenilis. Česká antropologie, 54(1), 32–39.
32–39