Česká Antropologie 2017

Zemřel prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, DrSc., Dr.habil.
Ladislava Horáčková
stránky: 4–5

Ostatky prof. PhDr. et MUDr. Vojtěch Suka, DrSc. se po padesáti letech vrátily do Brna
Eva Drozdová
stránky: 5–6

Mezinárodní konference Antropologické dny 2017
Miroslav Kopecký
stránky: 7

Výsledky soutěže o cenu dr. Aleše Hrdličky v kategorii magisterských diplomových prací pro rok 2017
Miroslav Kopecký
stránky: 8

Vena emissaria mastoidea a její klinický význam v neurochirurgii
Martin Hampl, Kateřina Kikalová, Matej Halaj, Vlastimil Novák, Lumír Hrabálek, Miroslav Vaverka
citace | Hampl, M., Kikalová, K., Halaj, M., Novák, V., Hrabálek, L., & Vaverka, M. (2017). Vena emissaria mastoidea a její klinický význam v neurochirurgii. Česká antropologie, 67(1), 9–14.
stránky: 9–14

Sex differences in oral health in the Early Medieval non-adult population from Znojmo-Hradiště, Czech Republic
Martina Jančová, Eva Drozdová, Kristýna Brzobohatá, Bohuslav F. Klíma
citace | Jančová, M., Drozdová, E., Brzobohatá, K., & Klíma, B. F. (2017). Sex differences in oral health in the Early Medieval non-adult population from Znojmo-Hradiště, Czech Republic. Česká antropologie, 67(1), 15–23.
stránky: 15–23

Osteologická analýza lidských a zvířecích pozůstatků z polykulturní lokality Jevišovka – Nová
Lenka Jurkovičová, Radka Mrázková, Balázs Komoróczy
citace | Jurkovičová, L, Mrázková, R., & Komoróczy, B. (2017). Osteologická analýza lidských a zvířecích pozůstatků z polykulturní lokality Jevišovka – Nová. Česká antropologie, 67(1), 24–29.
stránky: 24–29

Vliv pohybové aktivity na hydratační status seniorů
Iva Klimešová, Liběna Kováčová, Julie Wittmannová, Jitka Jankůjová
citace | Klimešová, I., Kováčová, L., Wittmannová, L., & Jankůjová, J. (2017). Vliv pohybové aktivity na hydratační status seniorů. Česká antropologie, 67(1), 30–34.
stránky: 30–34

Hodnocení tělesného složení u dětí mladšího školního věku v rámci lázeňské léčby obezity
Tereza Sofková, Ondřej Otava
citace | Sofková, T., & Otava, O. (2017). Hodnocení tělesného složení u dětí mladšího školního věku v rámci lázeňské léčby obezity. Česká antropologie, 67(1), 35–40.
stránky: 35–40

Celé číslo