Oceněné práce v soutěži o Cenu dr. Aleše Hrdličky o nejlepší diplomovou práci s antropologickou tématikou.

Do soutěže o Cenu dr. Aleše Hrdličky o nejlepší diplomovou práci s antropologickou tématikou se přihlásilo celkem deset soutěžících, kteří hodnotitelské komisi zaslali vysoce kvalitní diplomové práce. Hodnotitelská komise proto byla postavena před nelehký úkol a v konečném pořadí často hrál roli jediný bod. Rádi bychom pogratulovali oceněným za skvělou práci! Na prvním místě se […]

Pozice v ERC projektu „Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945“

Job offer – an open competition for the research position in the ERC StG Project – Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945 (SPECTRAL RECYCLING) Research field • Anthropology, cultural studies, history and related disciplines Researcher profile • First Stage Researcher (R1) • Recognised Researcher (R2) Application deadline • […]

Konference GAPA ve Výmaru 26.-30.9.2022

Státní úřad pro památkovou péči a archeologii Durynsko si Vás dovoluje pozvat na letošní konferenci GAPA ve Výmaru. Setkání se uskuteční v době od pondělí 26.9. do pátku 30.09.2022  v prostorách Muzea pravěku a rané historie Durynska. Zde si po pandemické přestávce opět vyměníme novinky z antropologie a archeologie. Hlavním jazykem konference je němčina. Přihlášky […]

Volby představenstva poboček České společnosti antropologické

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na konci dubna a v květnu proběhnou volby do poboček České společnosti antropologické na volební období 2022-2024. Volby budou probíhat elektronicky, členové brněnské pobočky, kteří preferují osobní volbu, budou mít navíc možnost volit prezenčně do volební urny na schůzi brněnské pobočky, která bude svolána po ukončení elektronického hlasování. Hlasování v elektronické […]