Slavnostní předání Cen dr. Aleše Hrdličky o nejlepší diplomovou práci s antropologickou tématikou

Laureátky ceny, jejich školitelky a zástupci hlavního výboru České společnosti antropologické byli pozváni na slavnostní večer „Mládí 2022“ konaný 3. listopadu 2022, který pořádalo město Humpolec a kde byli oceněni nejvšestrannější žáci a studenti. Ceny předala starostka města Humpolec Mgr. Alena Štěrbová.
Gratulujeme oceněným a děkujeme městu Humpolec za spolupráci při organizaci soutěže!