Výsledky voleb do hlavního výboru ČSA

V období 1. 12. 2017– 11. 1. 2018 proběhly volby do hlavního výboru ČSA na roky 2018-2020. Současně se 11. 1. 2018 konalo volební valné shromáždění ČSA s vyhlášení výsledků voleb.

Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů:

1. Doc. RNDr. Eva DROZDOVÁ, Ph.D.                                                            38*
2. MUDr. Lenka VARGOVÁ, Ph.D.                                                                   28*
3. Doc. PaedDr. Miroslav KOPECKÝ, Ph.D.                                                   24*
4. Mgr. Martin ČUTA, Ph.D.                                                                              21 *
5. Doc. RNDr. Ladislava HORÁČKOVÁ, Ph.D.                                              18*
6. Mgr. Lucie STŘÍBRNÁ, PhD                                                                         17*
7. Doc. RNDr. Pavel BLÁHA, CSc.                                                                    12
7. Mgr. Dana FIALOVÁ                                                                                       12
8. Mgr. et Mgr. Kristýna BRZOBOHATÁ                                                         7
8. Doc. PaedDr. Petr KUTÁČ, Ph.D.                                                                  7
8. Prof. MUDr. Ivo MAŘÍK, CSc.                                                                       7
8. Doc. RNDr. Miroslava PŘIDALOVÁ, Ph.D.                                                7
9. PaedDr. Věra VRÁNOVÁ, Ph.D.                                                                    6
9. RNDr. Martina HRUŠKOVÁ, Ph.D.                                                              6
9. Mgr. Kateřina VYMAZALOVÁ, Ph.D.                                                           6
10. Mgr. Olga HUDÁKOVÁ, PhD.                                                                      5
10. RNDr. Michaela RAČANSKÁ, Ph.D.                                                           5
10. RNDr. Daniela ZEMKOVÁ, CSc.                                                                  5
11. Mgr. Andrej SHBAT, Ph.D.                                                                            3

* Zvolení kandidáti do HV

Průběh hlasování:
23 členů společnosti hlasovalo elektronicky
17 členů společnosti hlasovalo písemně nebo na místě.
Celkem hlasovalo 40 členů České společnosti antropologické
Členů ČSA je 104, u 5 členů však se korespondence vrací zpět a nelze je nijak kontaktovat. Počet členů, kteří mohli hlasovat, byl tedy 99. Volební účast byla tedy 40,4%.

Složení volební komise: dr. Vymazalová, dr. Kalová, dr. Račanská

Výsledky voleb ke stažení zde.

Fotografie z průběhu valného shromáždění:

Volit bylo možné i na valném shromáždění