Volby do hlavního výboru ČSA

Vážené členky, vážení členové České společnosti antropologické,

Ve dnech 1. 12. – 31. 12. 2017 probíhají volby do hlavního výboru společnosti (viz instrukce k volbám).

Prosím hlasujte zde!

Valné shromáždění, kde budou zveřejněny výsledky voleb, proběhne 11. 1. 2018 (viz pozvánka).

Prosím aktualizujte své kontaktní údaje – adresu, e-mail, tituly – změny posílejte k rukám předsedkyně (drozdova@sci.muni.cz).