Konference GAPA ve Výmaru 26.-30.9.2022

Státní úřad pro památkovou péči a archeologii Durynsko si Vás dovoluje pozvat na letošní konferenci GAPA ve Výmaru. Setkání se uskuteční v době od pondělí 26.9. do pátku 30.09.2022  v prostorách Muzea pravěku a rané historie Durynska. Zde si po pandemické přestávce opět vyměníme novinky z antropologie a archeologie. Hlavním jazykem konference je němčina. Přihlášky je možné zasílat do 31. července 2022. Oficiální pozvánku konference naleznete zde.

Zda se nakonec budeme moci sejít osobně, jak bylo plánováno, závisí na zářijové situaci Covid19 a souvisejících omezeních kontaktu. Pokud bychom se nemohli setkat na místě, přejdeme letos na digitální formát.

Podrobnosti o příjezdu, registraci a programu naleznete v přiložených dokumentech.